De nationella vaccinationsprogrammen – lägesrapport 2014

Denna årliga lägesrapport till regeringen omfattar en uppföljning av nuvarande vaccinationsprogram, utvecklingen av nya vacciner samt den planering som gäller eventuella förändringar i de nationella vaccinationsprogrammen.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Uppföljningen av de nationella vaccinationsprogrammen visar på en fortsatt stabil, hög vaccinationstäckning och en i allmänhet låg förekomst av de sjukdomar som omfattas av nationella vaccinationsprogram, samt en god säkerhet avseende de vacciner som används inom programmen. Generellt sett har allmänheten ett högt förtroende för vaccinationsprogrammen och vaccinatörerna, och det finns en allmänt god kunskap hos personalen som vaccinerar.

Socialstyrelsen arbetar med flera olika projekt på vaccinationsområdet, bl.a. pågår ett regeringsuppdrag att ta fram underlag för ett eventuellt införande av fyra olika vaccinationer i det särskilda nationella vaccinationsprogrammet. Ytterligare ett regeringsuppdrag är det omfattande arbete som har lett fram till att en övergripande kommunikationsstrategi för vaccinationsprogrammen färdigställs under hösten 2014. Utöver dessa uppdrag sammanställs tillgänglig information om bältrosvaccination för att ge stöd till hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten kommer även inom kort att föreslå en ändring av schemat för vaccination mot humant papillomvirus (HPV) från att omfatta tre doser till två.

Flera aktörer på vaccinationsområdet efterfrågar att vaccination mot hepatit B införs i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet, vilket Socialstyrelsen också har föreslagit regeringen. Flera landsting har föregått ett nationellt beslut och infört ett erbjudande om kostnadsfri hepatit B-vaccination på regional nivå.

Då regeringen föreslagit myndighetsförändringar som påverkar vaccinationsverksamhetens organisation på nationell nivå har en tillfällig lösning skapats för att gå vidare i prioriteringen av vilka vaccinationer som framöver bör utredas för eventuellt införande i de nationella vaccinationsprogrammen. Representanter för berörda aktörer på området är överens om att i första hand värna gällande program och har gemensamt beslutat att prioritera en utredning av vaccination mot kikhosta, följt av en prövning av eventuell tidigareläggning av mässlingsvaccinationens första dos. Därefter kommer vaccination mot rotavirusinfektion att utredas, följt av HPV vaccination av pojkar och vaccination mot vattkoppor.

Bläddra och läs

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2014-01-01
  • Antal sidor: 28
  • Artikelnummer: 2014-9-39

Öppna publikationen

De nationella vaccinationsprogrammen – lägesrapport 2014(PDF 605 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan