De nationella vaccinationsprogrammen – lägesrapport 2015

Denna lägesrapport ger en överblick över utvecklingen och förändringarna på vaccinationsområdet, med fokus på 2014. Innehållet omfattar en uppföljning av nuvarande vaccinationsprogram, utvecklingen av nya vacciner samt den planering som gäller eventuella förändringar i de nationella vaccinationsprogrammen.

Rapporten vänder sig i första hand till regeringen, som är uppdragsgivare, men kan även vara av intresse för olika aktörer på vaccinationsområdet.

Bläddra och läs i publikationen längre ned.

Sammanfattning

Uppföljningen av de nationella vaccinationsprogrammen för 2014 visar att vaccinationstäckningen fortfarande är hög och stabil, att de sjukdomar som omfattas är relativt ovanliga och att de vacciner som används inom programmen är säkra. Den höga vaccinationstäckningen tyder på att allmänheten har ett högt förtroende för vaccinationsprogrammen och personalen som vaccinerar.

Under 2014 pågick flera vaccinationsrelaterade projekt både på Socialstyrelsen och på Folkhälsomyndigheten, inte minst när det gäller kommunikation. Bland annat publicerades en nationell kommunikationsstrategi för vaccinationsprogrammen och en studie av orsakerna till att vissa grupper har en lägre vaccinationstäckning än riksgenomsnittet. Arbeten kopplade till dessa projekt fortsätter på Folkhälso-myndigheten under 2015–2016 i samverkan med andra berörda aktörer.

Ibland uppstår brist på vacciner som används inom ramen för de nationella programmen. Det är ett problem som accentuerats under 2014–2015 och som gör det svårt att genomföra vaccinationsprogrammen. För att öka tillgängligheten på både kort och lång sikt behöver bland annat upphandlingsförfarandet av vacciner ses över.

Liksom tidigare tar landsting och regioner egna initiativ för att införa vaccinationer regionalt, innan den nationella bedömningsprocessen slutförts. Den nya ordningen för nationella vaccinationsprogram har gjort det svårt för det nationella arbetet att komma i fas med utvecklingen på regional nivå.

Hösten 2014 träffades berörda aktörer på vaccinationsområdet och enades om en prioriteringsordning för vaccinationer som bör utredas för att eventuellt införas i de nationella vaccinationsprogrammen. Folkhälsomyndigheten fortsätter sitt arbete och sin planering enligt den prioriteringslistan, utöver det pågående regeringsuppdraget med att bedöma de fyra vaccinationer som rekommenderas till definierade riskgrupper för eventuellt införande i särskilda vaccinationsprogram.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-09-12
  • Antal sidor: 33
  • Artikelnummer: 16115

Öppna publikationen

De nationella vaccinationsprogrammen – lägesrapport 2015(PDF 439 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan