Denna lägesrapport ger en överblick över utvecklingen och förändringarna på vaccinationsområdet, med fokus på 2014. Innehållet omfattar en uppföljning av nuvarande vaccinationsprogram, utvecklingen av nya vacciner samt den planering som gäller eventuella förändringar i de nationella vaccinationsprogrammen.

Rapporten vänder sig i första hand till regeringen, som är uppdragsgivare, men kan även vara av intresse för olika aktörer på vaccinationsområdet.