Denna rapport är en av 21 underlagsrapporter för Folkhälsopolitisk rapport 2010: Framtidens folkhälsa – allas ansvar, som Statens folkhälsoinstitut presenterade för regeringen i november 2010. Rapporten ger en fördjupad kunskap och information inom folkhälsans målområde 1 – delaktighet och inflytande i samhället.

Syftet med denna rapport är att visa hur förutsättningarna för hälsa inom målområde 1 med fokus på perioden 2004–2009 har utvecklats, vilka åtgärder som har genomförts inom målområdet samt att ge rekommendationer till framtida åtgärder.

Rapporten vänder sig i första hand till sakkunniga och praktiker som på olika sätt arbetar med delaktighet och inflytande i samhället men även politiker, som genom denna skrift får ett fördjupat underlag för att följa upp genomförda åtgärder och göra prioriteringar för framtidens folkhälsa inom målområde 1.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2011-12-13
  • Antal sidor: 68
  • Artikelnummer: FHI111203