Denna rapport sammanfattar Sveriges narkotikasituation och innehåller uppgifter som Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter rapporterar in till EU:s narkotikabyrå, EMCDDA. Publikationen gäller år 2018 och sammanfattar bland annat användning av narkotika, narkotikabrott, narkotikarelaterad dödlighet och kommunernas förebyggande arbete.

I korthet visar rapporten att:

  • Kommunerna använder ett brett urval av insatser i det ANDT-förebyggande arbetet.
  • Andelen som uppger att de använt cannabis under de senaste 12 månaderna har ökat i flera åldersgrupper.
  • En fortsatt ökning av antalet narkotikabeslag och brott ses.
  • Fler regioner erbjuder sprututbyte.
  • Majoriteten av personerna som fick narkotikarelaterad vård använde mer än en substans och ofta opioider.
  • Under 2018 ses en minskning av antalet narkotikarelaterade dödsfall men opioider är fortfarande vanligast orsak till dödsfallen.

Relaterad läsning

Narkotika och hälsofarliga varor

Den svenska narkotikasituationen 2020

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 28 november 2019
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 19080