Den svenska narkotikasituationen

Denna publikation sammanfattar Sveriges narkotikasituation. Uppgifterna kommer i huvudsak från den årliga rapportering som Folkhälsomyndigheten gör till EU:s narkotikabyrå, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, (EMCDDA). Sammanställningen syftar till att ge en översikt över narkotikasituationen i Sverige genom att presentera senast tillgängliga data.

Innehållet i årets översikt baseras på 2017-18 års data och omfattar många områden, som användning av narkotika, narkotikabeslag, narkotikarelaterad vård och narkotikarelaterad dödlighet. Data kommer från flera myndigheter och organisationer: Brottsförebyggande rådet, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Nationellt forensiskt centrum, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Tullverket, Åklagarmyndigheten och Folkhälsomyndigheten.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 12 mars 2019
  • Uppdaterad: -

Öppna publikationen

Läs publikation

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan