I detta faktablad beskrivs det tobakspreventiva arbetet och stödet för rökfritt Sverige 2025 på kommunal nivå för 2016.

Målsättningen med initiativet rökfritt Sverige 2025, som regeringen har ställd sig bakom, är att organisationer, kommuner, landsting och myndigheter ska arbeta för att minska rökningen och dess skadeeffekter till nära noll.

Innehållet i faktabladet baseras på ett urval av data som Folkhälsomyndigheten varje år samlar in i en webbaserad undersökning, kallad Länsrapportens undersökning, som är riktad till samtliga länsstyrelser och kommuner.

De kommunala data som Folkhälsomyndigheten samlat in genom Länsrapporten finns tillgängliga i myndighetens statistikverktyg Indikatorlabbet.