Information till vårdnadshavare om vaccination. Det svenska vaccinationsprogrammet för barn (turkiska)

Ett informationsblad till föräldrar med information om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Informationsbladet kan användas inom barnhälsovården och elevhälsan. Reviderad version från juli 2016.

Andra språk

Informationsbladet finns även på följande språk (reviderade 2017): svenska, albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, engelska, franska, pashto, persiska/farsi, polska, ryska, somaliska, spanska, sydkurdiska/sorani, och tigrinja.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-07-25
  • Antal sidor: 3
  • Artikelnummer: 16075
Gå till toppen av sidan