Användningen av dopningsmedel började uppmärksammas som ett samhällsproblem i slutet av åttiotalet. Idag är problemet med användningen utanför idrotten etablerad och preparaten säljs på en växande illegal marknad.

Denna skrift ger på ett enkelt sätt en grundläggande förståelse kring dopningsproblematiken. Skriften vänder sig till både privatpersoner och yrkesverksamma som behöver mer information och kunskap i ämnet.

Texten bygger i stora drag på rapporten Dopningen i Sverige – en inventering av utbredning, konsekvenser och åtgärder.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2011-08-01
  • Antal sidor: 40
  • Artikelnummer: FHI110703