Informationsblad om ebolaviruset och hur hemvändande hjälparbetare följs upp vid hemkomsten. Informationsbladet riktar sig till närstående till hemvändande hjälparbetare och är framtaget av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2014-12-16
  • Antal sidor: 1
  • Artikelnummer: 14007