Informationsblad om ebolaviruset och hur hemvändande hjälparbetare följs upp vid hemkomsten. Informationsbladet riktar sig till närstående till hemvändande hjälparbetare och är framtaget av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.