Ebola – uppföljning av hemvändande hjälparbetare. En vägledning

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Smittskyddsläkarföreningen har gemensamt tagit fram denna vägledning för hur hemvändande hjälparbetare från land där smittspridning av ebola pågår bör följas upp.

Syftet är att ge en nationell rekommendation för enhetlig hantering av denna grupp. Vägledningen riktar sig till den hemvändande personalens arbetsgivare, till exempel MSB, Röda korset, Svenska Läkare utan gränser samt till hälso- och sjukvården. Vägledningen omfattar endast smittskyddsperspektivet och bör integreras i arbetsgivares eventuella egna hemvändarprogram.

Revidering 2:1

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-12-18
  • Antal sidor: 8
  • Artikelnummer: 15158

Öppna publikationen

Ebola – uppföljning av hemvändande hjälparbetare. En vägledning(PDF 165 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan