Folkhälsomyndigheten har analyserat utvecklingen av smittspridningen av covid-19 sommar och höst under tre olika scenarier om kontaktintensitet och resande.

Extra material – Känslighetsanalys (PDF, 5,5 MB)

Extra material – Prognos sommar och höst för alla regioner (PDF, 1,8 MB)

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-06-15
  • Antal sidor: 17
  • Artikelnummer: 20091