Personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg kan göra Egenprovtagning av pågående covid-19. Varje region anpassar det efter sina förutsättningar men här hittar du olika tillvägagångssätt samt exempel på hur Egenprovtagning går till.

Läs mer

Utökad testning för covid-19 av personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg

Egenprovtagning för covid-19 för personal inom samhällsviktig verksamhet

Utökad testning för covid-19 av personal inom samhällsviktig verksamhet