I detta faktablad finns information om egenprovtagning för personal inom samhällsviktig verksamhet med pågående covid-19 infektion. Arbets- eller uppdragsgivaren gör i regel en bedömning av om verksamheten är samhällsviktig samt informerar personalen om vad som gäller på arbetsplatsen kring testning och hur det praktiskt går till. Regionernas riktlinjer anger tillvägagångssätt och logistik vid egenprovtagning, analys och leverans av provsvar. Varje region anpassar det efter sina förutsättningar och här hittar du exempel på hur egenprovtagning går till.

Läs mer

Utökad testning för covid-19 av personal inom samhällsviktig verksamhet

Egenprovtagning covid-19 för personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg

Utökad testning för covid-19 av personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg