År 2014 genomfördes undersökningen European Health Interview Survey (EHIS) för första gången i Sverige. EHIS kommer på sikt att möjliggöra jämförelser av hälsosituationen i EU:s olika länder och ge möjlighet att följa förändringar av hälsosituationen i Europa över tid. Tidigare hälsokartläggningar har visat stora skillnader i hälsa mellan Europas länder, och studier såsom EHIS, som även kartlägger bestämningsfaktorer för hälsa, kan öka kunskapen om vad dessa stora skillnader beror på och hur de kan påverkas.

Denna rapport är en första redovisning av resultaten från den svenska delen av EHIS och har ett fokus på skillnader i olika sociodemografiska grupper. Den huvudsakliga målgruppen är regering, riksdag och tjänstemän på nationell nivå, men rapporten är också av intresse för politiker och tjänstemän på regional och lokal nivå samt andra som arbetar med folkhälsofrågor och hälsokartläggningar.