Gäller från 28 maj 2021

Version 8. Följande väsentliga förändringar har gjorts:

  • Falldefinitionen för misstänkta fall har förtydligats avseende antigentester vid screening. För bekräftade fall har ett tillägg gjorts gällande självtest.

Ny interimistisk version publiceras vid behov.

Mer om anmälningspliktiga sjukdomar och övriga falldefinitioner

Anmälningspliktiga sjukdomar

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen