Gäller från 26 november 2020

Version 5. Följande väsentliga förändringar har gjorts:

  • Bekräftat fall gäller även vid påvisande av antigen från SARS-CoV-2
  • Hushållskontakter omfattas även när index påvisat antigen från SARS-CoV-2

Ny interimistisk version publiceras vid behov.

Relaterad läsning

Anmälningspliktiga sjukdomar

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen