Gäller från 1 november 2021

Version 9. Följande väsentliga förändringar har gjorts:

Mer om anmälningspliktiga sjukdomar och övriga falldefinitioner

Anmälningspliktiga sjukdomar

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen