Andelen kommuner och regioner som anger att de arbetar med att förebygga självmord har ökat mellan åren 2015 till 2019. Även andel kommuner och regioner som uppger att de har en handlingsplan för arbetet med att förebygga självmord har ökat mellan dessa år. I det här faktabladet sammanfattar vi rapporten Det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser 2019.

Faktabladet riktar sig till aktörer som arbetar med suicidprevention, exempelvis kommuner, regioner och ideella organisationer.

Publikationen går för närvarande inte att beställa på grund av tekniska problem hos vår distributör.

Läs mer

Det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser 2019

Suicidpreventivt arbete i kommuner, landsting och länsstyrelser 2015