Förbjudet att ange halten av tjära, nikotin och kolmonoxid på cigarettförpackningar

Information om varför uppgifter om halten av tjära, nikotin och kolmonoxid är borttagen

Det är förbjudet att ange halten av tjära, nikotin och kolmonoxid på förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning. För att förtydliga varför det är förbjudet att ange dessa halter har myndigheten tagit fram ett informationsblad.

Informationsbladet innehåller följande:

  • Vem har bestämt det?
  • Varför tar man bort dessa uppgifter?
  • Finns fortfarande tjära, nikotin och kolmonoxid i röken?
  • Var hittar jag innehållsuppgifter om en tobaksvara?

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-02-15
  • Antal sidor: 1
  • Artikelnummer: 17008

Öppna publikationen

Gå till toppen av sidan