Förbjudet att ange halten av tjära, nikotin och kolmonoxid på cigarettförpackningar

Information om varför uppgifter om halten av tjära, nikotin och kolmonoxid är borttagen

Nu är det förbjudet att ange halten av tjära, nikotin och kolmonoxid på förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning Tidigare stod det i tobakslagen att detta skulle anges på cigarettförpackningens sidoyta, men lagen ändrades i maj 2016. För att förtydliga varför det numera är förbjudet att ange dessa halter har myndigheten tagit fram ett informationsblad.

Informationsbladet innehåller följande:

  • Vem har bestämt det?
  • Varför tar man bort dessa uppgifter?
  • Finns fortfarande tjära, nikotin och kolmonoxid i röken?
  • Var hittar jag innehållsuppgifter om en tobaksvara?

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-02-15
  • Antal sidor: 1
  • Artikelnummer: 17008

Öppna publikationen