Förskolan är viktig för små barns utveckling och välbefinnande. Därför bör man beakta barns behov av förskola, samtidigt som man vidtar åtgärder för att skydda barn och personal från smitta. Att barn är i förskolan gör också att deras föräldrar kan arbeta och att samhället därmed kan fortsätta fungera.

Detta faktablad sammanfattar aktuell kunskap och information om covid-19 till förskolor, vårdnadshavare och andra som har kontakt med barn i förskoleålder. Kunskapen om covid-19 utvecklas kontinuerligt. Detta faktablad är producerat i december 2020. Besök folkhalsomyndigheten.se för aktuell information.