Rena händer är en av flera avgörande faktorer för att förhindra smittspridning. Som en påminnelse om vikten av att fortsätta tvätta händerna har vi tagit fram en animation och en affisch som kan sättas upp där man tvättar händerna. Materialet riktar sig till allmänheten.

Affischen finns i två versioner, en med text om WHO:s internationella handhygiendag den 5 maj i sidhuvudet, och en utan den texten. Versionen med sidhuvud är framtagen för att uppmärksamma den internationella handhygiendagen som stödjer personal inom vård och omsorg i arbetet med att förbättra handhygien.

Relaterad läsning