Framtida kostnader för antibiotikaresistens

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag utrett kostnader och andra konsekvenser till följd av ökad antibiotikaresistens i Sverige. Enligt de prognoser vi har tagit fram väntas antalet fall av resistens att fördubblas på drygt tio år. År 2050 kommer antalet fall vara fyra gånger fler än i dag. Totalt innebär detta en merkostnad för samhället på cirka 16 miljarder kronor fram till 2050. Utredningen baseras på data över anmälningspliktig resistens samt den utveckling dessa resistenstyper haft i Sverige under de senaste åren.

Rapporten är framtagen som en del i det regeringsuppdrag som myndigheten har fått för att utveckla en modell för hälsoekonomiska beräkningar av samhällskonsekvenserna till följd av antibiotikaresistens. Uppdraget har återrapporterats till Socialdepartementet den 17 januari 2018.

Rapporten finns även på engelska

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-01-25
  • Antal sidor: 37
  • Artikelnummer: 02263-2017

Öppna publikationen

Framtida kostnader för antibiotikaresistens(PDF 3,6 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan