Global Aids Response Report 2012

I juni 2011 enades FNs medlemsländer om en ny deklaration "Political Declaration on hiv/aids: Intensifying our Efforts to eliminate hiv/aids" som innehåller mål för arbetet med hiv och aids i världen. Denna deklaration bygger vidare på den så kallade UNGASS deklarationen från 2001. I enlighet med denna deklaration rapporterar Sverige vartannat år till UNAIDS resultatet av det nationella hivpreventiva arbetet. Den här rapporten, The Global AIDS Response Progress Report 2012 (GARP), är en del i denna rapportering.

  • Author: Smittskyddsinstitutet
  • Release date: 2012-11-28
  • Number of pages: 43
  • Article: 2012-19-2

Open the publication

Global Aids Response Report 2012(PDF 575 kB)

Order

This publication is not available for ordering.

Gå till toppen av sidan