Denna rapport ger en överblick av vilken geografisk data som finns tillgänglig, fri eller till en kostnad, för svenska aktörer på lokal, regional och nationell nivå att använda i arbetet med miljörelaterad hälsa. Rapporten innehåller exempel på hur geodata kan användas för miljörelaterad hälsa, vilka analyser som är möjliga samt en genomgång av den vetenskapliga litteraturen. Exemplen innefattar användningen av geodata inom hälsorelaterat arbete med luftföroreningar, dricksvatten, grönytor, buller, strålning, radon och klimatförändring.

Rapporten har tagits fram av docent Ian Brown vid naturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

  • Author: Folkhälsomyndigheten
  • Published: 10 October 2018
  • Updated: -