Vistelse i grönområden har en positiv påverkan på människors fysiska och psykiska hälsa. Men hur kan man skapa en attraktivitet som gör områden användbara och lockande för breda befolkningsgrupper, och som innebär att fler besöker dem? Barn, ungdomar, äldre, personer med funktionsnedsättning samt grupper med utländsk bakgrund och socioekonomiskt svaga, är grupper som är utsatta för hälsorisker i större utsträckning än andra. De har också olika behov och syn på vad som är ett attraktivt grönområde.

Den här skriften vänder sig i första hand till dem som arbetar med fysisk planering och till folkhälsoplanerare på kommunal nivå. Syftet är att lyfta fram olika gruppers specifika behov och ge planerare vägledning i hur grönområden kan göras attraktiva för grupper som, mer än andra, är utsatta för hälsorisker.

Checklista för inventering av grönområden (PDF, 742 kB)