Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL) gjort en hälsoekonomisk analys av införande av allmän vaccination mot TBE. Analysen visar att det, givet dagens incidensnivåer i SLL, inte är kostnadseffektivt att erbjuda kostnadsfri vaccination.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL) gjort en hälsoekonomisk analys av införande av allmän vaccination mot TBE. I analysen jämförs en situation utan vaccin mot en situation med 50 procentig vaccinationstäckning jämt fördelat över populationen. Analysen är baserad på anmälda fall i SmiNet, kostnadsdata från hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom SLL, samt data från relevanta studier.

Vi har analyserat tre olika strategier:

  • kostnadsfri vaccination till barn upp till 18 år,
  • kostnadsfri vaccination till alla,
  • kostnadsfri vaccination till barn upp till 18 år, 50 procent subventionerad vaccination till alla 19 år och äldre.

Resultaten visar att det med nuvarande incidens inte är kostnadseffektivt att erbjuda allmän vaccination mot TBE inom SLL för någon av strategierna. Genomförda känslighetsanalyser visar att resultatet är robust.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-12-18
  • Antal sidor: 26
  • Artikelnummer: 18125