I detta dokument presenteras Socialstyrelsens samlade bedömning av om ett vaccin mot humant papillomvirus (HPV) bör ingå i det allmänna svenska vaccinationsprogrammet för barn.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsår: 2008
  • Antal sidor: 17
  • Artikelnummer: 2008-130-5