Detta kunskapsunderlag beskriver nuvarande kunskap och förutsättningar för att inkludera vaccination av pojkar mot humant papillomvirus (HPV) i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Rapporten belyser tio av de tretton faktorer som ska beaktas inför ändringar av nationella vaccinationsprogram.

Målgruppen för kunskapsunderlaget är i första hand regeringen som beslutar om vilka sjukdomar som bör omfattas av nationella program. Andra organisationer som kan ha särskilt intresse av rapporten är elevhälsans medicinska insats och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), samt övrig hälso- och sjukvård, särskilt de enheter som erbjuder vaccinationer och de som arbetar cancerförebyggande eller med cancervård. Rapporten kan också vara av intresse för folkhälsomyndigheter i andra länder som överväger ett könsneutralt vaccinationsprogram mot HPV.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsår: 2017
  • Antal sidor: 91
  • Artikelnummer: 01588-2017