I den här rapporten redovisas en uppföljning av det nationella tillsynsprojekt som Socialstyrelsen genomförde år 2005 kring höga ljudnivåer från musik. Uppföljningen genomfördes våren 2007 för att ta reda på vad som hänt efteråt.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsår: 2007
  • Antal sidor: 27
  • Artikelnummer: 2007-109-20