Hur äter man för både bättre hälsa och miljö? Vad kostar det? En vanlig uppfattning är att det är dyrare att välja mat som är bra för hälsan och miljön. Ett sätt att miljöanpassa sina matvanor är att välja ekologiska livsmedel, men det finns även andra val vi kan göra i vardagen. Denna skrift visar hur man kan äta för bättre hälsa och miljö. Den visar även vad fem personer med olika matvanor kan vinna när de ställer om till smartare matvanor.

Skriften vänder sig främst till beslutsfattare och tjänstemän inom kommun och landsting/regioner som kommer i kontakt med frågor inom mat- och miljöområdet, till exempel kostchefer, folkhälsoplanerare, Agenda 21-samordnare, dietister, lärare i hem- och konsumentkunskap, konsumentvägledare och hållbarhetsstrateger. Även ideella organisationer, studieförbund och övriga intresserade är tänkbara målgrupper. Innehållet i skriften bygger på utbildningspaketet ”Ät S.M.A.R.T.” från Stockholms läns landsting och rapporten ”Vad kostar hållbara matvanor? Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över” från Statens folkhälsoinstitut.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2009-09-22
  • Antal sidor: 25
  • Artikelnummer: FHI090909