Skriften om objektburen smitta är ett verktyg för de myndigheter som har tillsyn enligt miljöbalken. I skriften beskrivs bl.a. hur smitta sprids, förebyggande åtgärder, provtagning, smittspårning och vem som ansvarar för olika åtgärder. Här finns också ett avsnitt om angränsande lagstiftning.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2008-12-05
  • Antal sidor: 92
  • Artikelnummer: 2008-101-3