Ett informationsblad till föräldrar med information om vaccination mot HPV i det svenska vaccinationsprogrammet. Faktabladet kan till exempel användas inom skolhälsovården. Reviderad version från juli 2016.

Informationsbladet finns översatt till flera språk. Dessa uppdaterades senast 2012, nya versioner kommer i höst. Klicka på respektive språk för att komma till publikationen.

Albanska, Arabiska, Bosniska/Kroatiska/Serbiska, Engelska, Franska, Persiska, Polska, Ryska, Somaliska, Spanska, Svenska, Sydkurdiska, Tigrinja och Turkiska

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsår: 2016
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 16038