Influensa i Sverige – säsongen 2010–2011

I denna rapport beskrivs de övervakningssystem som använts under vintersäsongen 2010–2011 och resultaten av såväl epidemiologisk som virologisk övervakning. Inkomna data analyseras i relation till data från tidigare influensasäsonger och åtgärder som vidtagits för att begränsa epidemins konsekvenser. Årliga influensarapporter på engelska finns att tillgå sedan år 2000, men detta år produceras för första gången en svensk version för att öka tillgängligheten för dem som är intresserade av influensadata i Sverige.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2011-04-09
  • Antal sidor: 40
  • Artikelnummer: 2011-15-2

Öppna publikationen

Influensa i Sverige – säsongen 2010–2011(PDF 1,3 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan