Rapporten beskriver rapporteringssystem, influensaaktivitet och karakterisering av influensavirus i Sverige under säsongen 2010/2011. Sammanfattningsvis presenterar den metoder för Smittskyddsinstitutets (SMI) insamling av influensadata under säsongen.

Epidemiologiska resultat och analyser presenteras i första hand i figurer, tabeller och diagram, och kommenteras i löpande text. Mikrobiologisk diagnostik och genetiska analyser presenteras relativt detaljerat, eftersom huvuduppdraget för ett nationellt influensacenter är att följa influensavirusutvecklingen virologiskt och förse WHO:s Europeiska referenslaboratorium med nationella influensastammar.

Rapporten avseende influensaaktiviteten under säsongen 2010/2011 publicerades på svenska den 6 oktober 2011. Denna version är en återrapportering till Världshälsoorganisationen (WHO) som SMI gjort i rollen som nationellt influensacenter och den är därför skriven på engelska.

This report describes the monitoring systems in use during the winter season 2010-2011 and the results of both epidemiological and virological surveillance. Data are analysed in relation to data from earlier influenza seasons and the measures taken to limit the consequences of the epidemic. Some international data are also included.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2012-04-09
  • Antal sidor: 44
  • Artikelnummer: 2011-15-3