Denna rapport beskriver de övervakningssystem för influensa som var i drift i Sverige under säsongen 2012–2013 och vad systemen visade för resultat. Rapporten innehåller både information om influensafall och karakterisering av influensavirus.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2013-12-10
  • Antal sidor: 55
  • Artikelnummer: 2013-101-21