Influenza in Sweden – Season 2014–2015

The influenza season of 2014–2015 was long and intense. However, despite genetic drift among the circulating influenza A(H3N2) strains, the season was no more severe than previous intense seasons.

This report describes the monitoring systems for influenza in use during the winter season of 2014–2015 and the results of both epidemiological and virological surveillance. Data are also compared to previous influenza seasons.

The Public Health Agency of Sweden has prepared this report for the World Health Organization (WHO) as part of the agency’s function as a National Influenza Centre (NIC).

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Influensasäsongen 2014–2015 var lång och intensiv. Trots den genetiska driften bland cirkulerande influensa A(H3N2)-stammar var säsongen dock inte allvarligare än tidigare intensiva säsonger. Toppen nåddes 2015 under veckorna 8–10 och dominerades av influensa A (H3N2). Därefter följde en förlängd våg av influensa B (totalt sett stod A(H3N2) för 69 procent av fallen och influensa B för 23 procent). Detta speglar influensasäsongen i övriga Europa.

Totalt sett rapporterades 10 389 laboratorieverifierade influensafall under säsongen 2014–2015, vilket är fler än tidigare säsonger (med undantag för pandemin 2009) inklusive den intensiva säsongen 2012–2013. Antalet analyserade prover var också det högsta sedan pandemin 2009. Andelen positiva analyserade prover var jämförbar med de senaste intensiva säsongerna, vilket visar att den kliniska falldefinitionen inte förändrats. Det ökade antalet analyserade prover tyder på att fler, troligen främst äldre, sökte vård för influensa under säsongen, förmodligen på grund av att influensa A(H3N2) dominerade. Incidensen av samtliga typer av influensa var högst bland personer 65 år eller äldre, särskilt för influensa A(H3N2) där äldre stod för 62 procent av fallen.

Få fall av influensa A(H1N1)pdm09 rapporterades under säsongen – totalt 663 fall. Sjukhusvård rapporterades för 250 av dessa patienter (42,4 procent), varav 31 intensivvårdades. De flesta av dem som krävde intensivvård tillhörde en medicinsk riskgrupp (74 procent).

Viruskaraktärisering visade att en del av de cirkulerande influensa A(H3N2)-stammarna hade förändrats jämfört med vaccinstammen, medan influensa A(H1N1)pdm09 och B/Yamagata liknade respektive vaccinstam. B/Viktoria påvisades endast i ett fåtal prover. Alla virus som analyserats var känsliga för de rekommenderade antivirala medlen (oseltamivir och zanamivir), förutom ett influensa A(H1N1)pdm09-virus som var resistent mot oseltamivir.

Vaccinationstäckningen bland medicinska riskgrupper under 65 år är låg (cirka 2 procent). Täckningen bland de äldre (65 år eller äldre) ökade måttligt jämfört med förra säsongen (från 45,8 till 49,7 procent), och fortsätter den uppåtgående trend som startade under säsongen 2013–2014.

Bläddra och läs

  • Author: Folkhälsomyndigheten
  • Release date: 2015-10-01
  • Number of pages: 47
  • Article: 15104

Open the publication

Influenza in Sweden – Season 2014–2015(PDF 1,8 MB)

Order

This publication is not available for ordering.

Gå till toppen av sidan