Denna vägledning är ett stöd för länsstyrelsernas årliga bedömning av kommunernas tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter och alkohollagen.

Den årliga bedömningen delas upp i två delar på respektive område. För tobak ska kommunernas tillsyn bedömas på följande områden:

  • Handel med tobak och liknande produkter
  • Rökfria miljöer

För alkohol ska kommunernas tillsyn bedömas på följande områden:

  • Detaljhandel med folköl och servering av folköl
  • Tillståndsprövning och tillsyn över servering

Dokumentet är uppdelat i fyra delar med en separat vägledning för respektive område ovan. För varje område finns även en ifyllningsbar bilaga som kan användas som stöd i bedömningen.

Vägledningen innehåller en beskrivning av bakgrund och syfte för bedömningen, samt vilket underlag som ska användas och hur bedömningen ska göras utifrån detta underlag. Här beskrivs också vilka svårigheter som kan förekomma vid bedömningen.

Sammanställning skolgårdar (Excel, 365 kB)

Förklaring sammanställning skolgårdar (PDF, 125 kB)

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 28 januari 2019
  • Uppdaterad: 21 december 2020
  • Artikelnummer: 20200