Kommunernas tillsyn enligt tobakslagen och alkohollagen

Denna vägledning är ett stöd för länsstyrelsernas årliga bedömning av kommunernas tillsyn enligt tobakslagen och alkohollagen. Vägledningen ersätter de nationella bedömningskriterierna som publicerades 2015.
Den årliga bedömningen delas upp i två delar på respektive område. För tobak ska kommunernas tillsyn bedömas på följande områden:

  • Detaljhandel med tobaksvaror
  • Rökfria miljöer

För alkohol ska kommunernas tillsyn bedömas på följande områden:

  • Detaljhandel med folköl och servering av folköl
  • Tillståndsprövning och tillsyn över servering av alkoholdrycker

Dokumentet är uppdelat i fyra delar med en separat vägledning för respektive område ovan. För varje område finns även en ifyllningsbar bilaga som kan användas som stöd i bedömningen.

Vägledningen innehåller en beskrivning av bakgrund och syfte för bedömningen, samt vilket underlag som ska användas och hur bedömningen ska göras utifrån detta underlag. Här beskrivs också vilka svårigheter som kan förekomma vid bedömningen.

Sammanställning skolgårdar (Excel, 450 kB)

Förklaring sammanställning skolgårdar (PDF, 125 kB)

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 28 januari 2019
  • Uppdaterad: -

Öppna publikationen

Läs publikation

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan