En broschyr riktad till dig som har en verksamhet där det spelas musik. Du har ansvar för att ljudmiljön och ljudnivåerna inte skadar hörseln för besökare eller personal. Den ger dig kunskap om vilka riktvärden som finns för höga ljudnivåer från musik och hur besökare kan skyddas mot hörselskador.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsår: 2005
  • Antal sidor: 3
  • Artikelnummer: 2005-114-5