Syftet med denna specifikation är att klargöra vilka krav som finns på laboratoriet vid utförandet av PCR-baserad laboratorieanalys för covid-19. I version 2 har krav om deltagande i externt kvalitetskontrollprogram lagts till.

Kraven är de som Folkhälsomyndigheten ställer inför upprättande av avtal. Regioner kan skriva egna avtal med andra laboratorier och ställa andra krav.

Bläddra och läs