Syftet med denna specifikation är att klargöra vilka krav som finns på laboratoriet vid utförandet av PCR-baserad laboratorieanalys för covid-19.

Kraven är de som Folkhälsomyndigheten ställer inför upprättande av avtal. Regioner kan skriva egna avtal med andra laboratorier och ställa andra krav.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-06-23
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 20098