Lägesrapporten ger en överblick över utvecklingen och förändringarna på vaccinområdet, med fokus på 2017. Innehållet omfattar en uppföljning av de nuvarande vaccinationsprogrammen samt den planering som gäller för eventuella förändringar i de nationella vaccinationsprogrammen.

Rapporten vänder sig i första hand till regeringen, som är uppdragsgivare, men kan även vara av intresse för olika aktörer på vaccinationsområdet.

Relaterad läsning

Nationella vaccinationsprogram