Lägesrapporten ger en överblick över utvecklingen och förändringarna på vaccinområdet, med fokus på 2015. Innehållet omfattar en uppföljning av de nuvarande vaccinationsprogrammen och utvecklingen av nya vacciner samt den planering som gäller för eventuella förändringar i de nationella vaccinationsprogrammen.

Rapporten vänder sig i första hand till regeringen, som är uppdragsgivare, men kan även vara av intresse för olika aktörer på vaccinationsområdet.

Relaterad läsning

Nationella vaccinationsprogram