Rapporten ger en överblick över det aktuella läget och förändringar på vaccinationsområdet, med fokus på perioden oktober 2018–juni 2019. Innehållet omfattar en uppföljning av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och rekommenderade vaccinationer, regionala vaccinationsprogram, inkomna synpunkter, vaccinationsprogram i andra länder, aktuella frågor och den planering som myndigheten har för det fortsatta arbetet.

Rapporten vänder sig i första hand till regeringen, som är uppdragsgivare, men kan även vara av intresse för olika aktörer på vaccinationsområdet.

Relaterad läsning

Nationella vaccinationsprogram

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 4 september 2019
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 19018