Materialen behandlar de vanligaste luftvägsinfektionerna hos förskolebarn och hur dessa handläggs i öppenvård. De har tagits fram med stöd från Strama.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2012-12-02
  • Antal sidor: 63
  • Artikelnummer: 2012-15-11