Detta är en skrift om de vanligaste luftvägsinfektionerna hos förskolebarn och hur dessa handläggs i öppenvård.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsår: 2012
  • Antal sidor: 20
  • Artikelnummer: 2012-15-10