Möten om hälsa

En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen är målet enligt den svenska hälso- och sjukvårdslagen.

Alla som söker asyl i Sverige ska enligt lag erbjudas en kostnadsfri hälsoundersökning. Syftet med hälsoundersökningen är att upptäcka ohälsa och erbjuda nödvändig vård och smittskydd, som är bra för både den enskilde och för samhället. Lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande kan därför även ses som ett medel för att förverkliga idén om hälsa som en mänsklig rättighet.

Denna vägledning handlar om möten mellan asylsökande och tjänstemän vid myndigheter samt inom hälso- och sjukvården. Vägledningen tar upp centrala teman och frågor som är aktuella vid dessa möten, som samverkan och kommunikation. Den täcker inte in alla aspekter på området, utan är en allmän vägledning kring olika teman, inspiration till reflektion, samtal och vidare fördjupning.

Vägledningen är producerad med stöd från Europeiska Flyktingfonden inom ramen för projektet "Förbättrad struktur och samordning kring hälsoundersökningar för asylsökande" av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (dåvarande SKL), Norrbottens läns landsting, Stockholms läns landsting, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Socialstyrelsen samt Umeå universitet.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2014-08-25
  • Antal sidor: 52
  • Artikelnummer: 2014-07-02

Öppna publikationen

Möten om hälsa(PDF 771 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan