Den här rapporten ger en fördjupad kunskap och information inom folkhälsans målområde 10: Matvanor och livsmedel, och är en av 21 underlagsrapporter för Folkhälsopolitisk rapport 2010: Framtidens folkhälsa – allas ansvar som Statens folkhälsoinstitut presenterade för regeringen i november 2010. Syftet är att visa hur förutsättningarna för hälsa inom målområde 10 har utvecklats, med fokus på perioden 2004–2010, vilka åtgärder som har genomförts inom målområdet samt att ge rekommendationer till framtida åtgärder. Rapporten vänder sig i första hand till sakkunniga och praktiker inom området och till politiker, som får ett fördjupat underlag för att följa upp genomförda åtgärder och göra prioriteringar för framtidens folkhälsa inom målområde 10.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2011-09-29
  • Antal sidor: 84
  • Artikelnummer: FHI110904