Metod- och projekterfarenheter

Rapporten beskriver metod och projekterfarenheterna från arbetet med Folkhälsopolitisk rapport 2010 och redovisar erfarenheterna ur ett projektledarperspektiv. Första delen handlar om projektmål, modeller och metoder. I andra delen beskrivs erfarenheterna från projektarbetet utifrån: syfte och mål, projektets roll i organisation och omgivning, projektstyrning samt kvalitetssäkring.

Rapporten vänder sig i första hand till utredare och projektledare inom myndigheter, kommuner och landsting som arbetar med att ta fram underlag för beslutsfattare, samt forskare och studenter.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2011-09-19
  • Antal sidor: 72
  • Artikelnummer: FHI110902

Öppna publikationen

Metod- och projekterfarenheter(PDF 1,1 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan