Här ges en fullständig metodbeskrivning till rapporten "Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst", där vetenskapliga rön om hur nya metoder och produkter kan spridas och implementeras presenteras och diskuteras.

Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst

Checklista för implementering med kvalitet

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsår: 2017
  • Antal sidor: 21
  • Artikelnummer: 00393-2017-1