Skriften ingår i en serie för praktiker och beslutsfattare om lokalt arbete mot alkohol och narkotika. Denna skrift handlar om vikten av att man i kommunen kartlägger den lokala alkohol- och narkotikasituationen. Kartläggningen ger underlag för politiska beslut och lägger grunden för uppföljning och utvärdering av det förebyggande arbetet.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2006-01-01
  • Antal sidor: 36
  • Artikelnummer: 10808