Miljöhälsorapport 2001 beskriver hur miljöhälsofaktorer som luftföroreningar, inomhusmiljö och buller påverkar vår hälsa samt hur vanliga dessa problem är i Sveriges vuxna befolkning.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsår: 2001
  • Antal sidor: 215
  • Artikelnummer: 2001-111-1