I Miljöhälsorapport 2005 beskrivs viktiga biologiska skillnader mellan barn och vuxna, liksom olika exponeringsförhållanden. Utbredningen av, och trenderna för, viktiga sjukdomar och besvär hos barn beskrivs tillsammans med kända orsaksfaktorer och vad man vet om miljöns betydelse.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsår: 2005
  • Antal sidor: 285
  • Artikelnummer: 2005-111-1