Rapporten beskriver hur miljöhälsofaktorer, till exempel luftföroreningar, buller och dricksvatten påverkar vår hälsa. Livslängden beräknas bli sex månader kortare på grund av luftföroreningar, men allt färre utsätts för miljötobaksrök.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2009-12-05
  • Antal sidor: 220
  • Artikelnummer: 2009-126-70